Saturday, 29 January 2011

Szkice tuszem - 5 minutKreda+sangwina

Coś te rysunki sangwiną strasznie delikatne, trudno zrobić im dobre zdjęcie.